بیلت آلومینیوم 6063 ایرالکو

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
بیلت آلومینیوم 6063 ایرالکو

بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو

بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو جهت اکسترود کردن و تولید پروفیل آلومینیوم ، نیاز به بیلت آلیاژ ریزی شده آلومینیوم می باشد . بین آلیاژ های استاندارد […]