بیلت آلومینیوم 6061 تبدیلی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
بیلت آلومینیوم 6061 تبدیلی

بیلت آلومینیوم ۶۰۶۱ تبدیلی

بیلت آلومینیوم ۶۰۶۱ تبدیلی ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ از یکی از همه کارهترین آلیاژهای آلومینیوم ساخته شده است. ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ آلیاژ انتخابی برای کاربردهای همه منظوره […]