بیلت آلومینیوم 6000

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
بیلت آلومینیوم 6000

بیلت آلومینیوم ۶۰۰۰

کاربرد های بیلت آلومینیوم 6000 شامل قاب های در و پنجره، قطعات تزئینی اتومبیل ، سازه های ساختمانی و تاسیساتی ، مبدل های حرارتی ...