بیلت آلومینیوم 2024

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
بیلت آلومینیوم 2024

بیلت آلومینیوم ۲۰۲۴

بیلت آلومینیوم ۲۰۲۴ . این ریخته گری آلومینیوم خام را با سایر فلزات و / یا مواد معدنی ترکیب می کند تا آلیاژها و درجه های […]