بیلت آلومینیوم ضایعاتی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
بیلت آلومینیوم ضایعاتی

بیلت آلومینیوم ضایعاتی

بیلت آلومینیوم ضایعاتی روش ریخته گری که از مبردهای عمودی استفاده می کند مزایایی دارد که می توان از مهمترین آنها اشاره کرد به: کمترین جدایی […]