بیلت آلومینیوم ایرالکو

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
بیلت آلومینیوم ایرالکو

بیلت آلومینیوم ایرالکو

بیلت آلومینیوم چیست؟ بیلت آلومینیوم نوعی شمش آلومینیومی است که جزو محصولات نیمه ساخته ریخته گری آلومینیوم محسوب می شود و اغلب در صنایع اکستروژن آلومینیوم […]