بیلت آلومینیوم المهدی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
بیلت آلومینیوم المهدی

کاربردهای بیلت آلومینیوم

بیلت آلومینیوم المهدی نوعی شمش آلومینیومی است که جزو محصولات نیمه ساخته ریخته گری محسوب میشود و اغلب در صنایع اکستروژن کاربرد دارد